Prvi jednoćelijski atlas ljudskih, svinjskih očiju mapira gene uključene u očne poremećaje: Atlas ćeliju po ćeliju pomoći će u proučavanju očnih poremećaja i razvoju ćelijske terapije za zamjenu oštećenih