Prepoznavanje poznatih lica oslanja se na neuronski kod koji dijeli mozak