Istraživači podstiču ljudske mentalne funkcije stimulacijom mozga: Studija pokazuje da bi ova metoda mogla biti novi pristup liječenju raznih teških mentalnih bolesti