Zaštita ključnog DNK senzora u urođenom imunološkom sistemu