Uobičajeni lijek koji je odobrila FDA može učinkovito neutralizirati virus koji uzrokuje COVID-19: Heparin bi se mogao koristiti kao mamac da spriječi SARS-CoV-2 da inficira ljudske ćelije