Istraživači identifikuju genetske faktore koji mogu uticati na podložnost COVID-19