Novi protokol hiperbarične terapije kiseonikom može poboljšati kognitivne funkcije starijih osoba: Istraživanje objavljeno danas u recenziranom časopisu Aging