Novo istraživanje ističe povećanu usamljenost kod starijih od 70 godina tokom pandemije COVID-19