Nakon univerzalnog maskiranja, stopa COVID-19 zdravstvenih radnika pada u Mass General Brighamu