Mikrobi na eksplantiranim pedikulama: Mogući uzrok otkazivanja kičmenog implantata