Epigenetska studija pruža nove pristupe kombinovanim terapijama za agresivne karcinome