Novi dokazi podržavaju operaciju rijetke vrste limfoma mozga: Sveobuhvatan pregled objavljenih studija sugerira da je operacija korisna za jednu vrstu primarnog limfoma centralnog nervnog sistema