Istraživanje genoma streptokoka grupe A ubrzava napore u razvoju vakcine