Naučnici otkrivaju mnoštvo gena koji bi mogli imati ključ za evoluciju ljudi: Deseci gena za koje se ranije smatralo da imaju slične uloge među vrstama zapravo su jedinstveni za ljude