Više dnevnih briga u blizini, još klica? Možda i ne, prema istraživanju velikog kašlja