Primanje lijeka za uklanjanje ugrušaka prije nego što stigne u bolnicu može smanjiti invalidnost od moždanog udara