Optička kontrola neuroreceptora ublažava hronični bol