Uvlačenje u iglu vakcine protiv RSV-a: 'Tačno' živa atenuirana RSV vakcina efikasna kod miševa, pacova