Da li je 'kada jedemo' jednako važno kao i 'šta jedemo'?