Ketamin za pacijente hitne pomoći koje je teško sedirati