Razlika u načinu na koji bipolarni poremećaj utječe na mozak djece u odnosu na odrasle