Grupne posete lekaru mogu poboljšati život osobama sa mišićnim poremećajima