Nove smjernice koriste timski pristup dijagnozi autizma, njezi