Više funkcionalni endogeni opioidni sistem predviđa bolji odgovor na liječenje neuropatskog bola koji se liječi lokalnim NSAID-ima