Polovina veterana kojima su prepisani medicinski opioidi nastavljaju da ih kronično koriste