Kombinovana upotreba oksitocina i humanog horionskog gonadotropina kod pacijenata sa teškom boli