Obim prijavljivanja bolesti može se udvostručiti sa potrebnim elektronskim laboratorijskim izvještajima