Nastajuće infekcije otporne na više lijekova nemaju standardnu definiciju, liječenje