Samoprihvatanje bi moglo biti ključ za sretniji život, ali to je sretna navika koju mnogi ljudi najmanje praktikuju