Recepti za benzodiazepine rastu i rizični su u kombinaciji s opioidima, upozoravaju istraživači