Kontrola bola nakon operacije povezana sa zadovoljstvom pacijenata bolničkim iskustvom