Primarna zaštita treba da se 'probudi' za veze između nasilja u porodici, zaštite djece