Ljek štiti miševe od oštećenja mozga od malarije, podiže nivoe BDNF-a kod ljudi