Rano otkrivanje pomaže u upravljanju kroničnim komplikacijama bolesti presatka protiv domaćina