Detaljna slika napravljena od membranskog proteina povezanog s učenjem, pamćenjem, anksioznošću, bolom i poremećajima mozga