Pristup socijalnim radnicima mogao bi spriječiti veterane iz sistema krivičnog pravosuđa, smatraju istraživači