Pristrasnost ljekara ne utiče na liječenje hipertenzije za manjinske pacijente, sugerira studija