Komplikacije nakon operacije predviđaju skupe ponovne prijema