Model zaštite mentalnog zdravlja smanjio je simptome kod onih koji su najviše pogođeni izlivanjem nafte sa BP