DC marketinški napori farmaceutskih kompanija porasli su na skoro 98 miliona dolara