Šta nas čini ranjivim na terorizam? Transportni sistemi mogu sadržati odgovor