Istraživači hronične boli prvi su povezali regulatorni protein sa signalizacijom opioidnih receptora