Terapija lijekovima mogla bi na kraju preokrenuti pad pamćenja kod starijih osoba