Predviđa se da će troškovi lijekova porasti tri do pet posto u svim okruženjima u 2014