ALS-vezan gen uzrokuje bolest promjenom oblika genetskog materijala