Iskustveno izbjegavanje povećava rizik od PTSP-a nakon m altretiranja djece