Sa okretanjem zgloba, interventni radiolozi liječe fibroide materice