Viši status od partnera čini oba muškarca i žene ranjivim na nasilje od partnera