Nasilje u ratu protiv droge u Meksiku povezano sa desenzibilizacijom na društvenim medijima