Hirurški implantati na bazi svile mogli bi ponuditi bolji način za popravak slomljenih kostiju